Inloggen


Workshop programma bekend!!!
We hebben de afgelopen periode druk gewerkt aan een leuk, interessant en uitgebreid workshop aanbod.

De workshops worden in paren van twee aangeboden. Dit houdt in dat je per dag/middag de keuze hebt uit 1 van de 2 opties. In totaal kunnen er maximaal 10 personen aan een workshop deelnemen.

Dinsdag
Workshop zwaard & schild | gegeven door Marc Dekker
of
Workshop sikkel | gegeven door Willeke Snijder

Woensdag
Workshop show | gegeven door Marc Dekker & Rick van Weert
of
Workshop Dolk | gegeven door Don Schinkel

Donderdag
Workshop Zeis | gegeven door Marc Dekker
of
Workshop Worstelen | gegeven door Bas van Meel

Vrijdag ochtend
Workshop Poleaxe | gegeven door Marc Trines
of
Workshop Rapier | gegeven door Mark Kloeg & Saskia Roselaar

Vrijdag middag
Workshop Boogschieten | gegeven door Marc Dekker
of
Workshop Messer | gegeven door Willeke Snijder

Workshop zwaard & schild
Tijdens deze workshop zullen wij ons focussen op het vechten met een eenhandig zwaard en 'kite' schild. Naast het behandelen van verschillende technieken om het schild van je tegenstander te manimpuleren en/of te passeren, zullen we ook enkele meer show gerelateerde bewegingen langs laten komen. Daarbij zullen we ook laten zien hoe het schild niet alleen een defensief object is, maar ook als een offensief wapen gebruikt kan worden. Naast het oefenen van technieken zal er ook tijd worden gemaakt tijdens de workshop om de geleerde technieken in praktijk uit te proberen in een sparring opzet. Tijdens de workshop wordt er gewerkt met de semi-driehoekige 'kite' schilden. Deze schilden worden met behulp van een strap en grip aan de linkerarm gedragen, wat voor grote controle zorgt. Schilden met een centrale grip zoals die gebruikt door Vikingen en Romeinen vallen buiten de workshop. Er zijn geen directe historische bronnen bekend voor het vechten met zwaard en schild. Daarom heeft Bataille zijn onderzoek gebaseerd aan aanverwante werken. Zo zijn er invloeden van Marozzo en Talhoffer op het gebied van het enkelhandige zwaard en komt er inspiratie uit de beukelaar technieken van manuscript I33.

Workshop Sikkel
In deze workshop staat de sikkel centraal als wapen. Als historische bron voor dit wapen worden de platen van Paulus Hector Mair gebruikt. In de 16e eeuw heeft hij een enorm krijgkunsten manuscript laten opstellen dat diverse wapens bevatte; een daarvan was de sikkel. Met zijn platen transformeert hij het simpele boerengemeenschap om tot een gemeen wapen. Van de platen zijn moderne interpretaties gemaakt en die worden in deze workshop behandeld.

Workshop Showvechten
Bij de workshop showvechten gaan we dieper in op het show-aspect van een choreografie. Leer in een notendop hoe je optimaal gebruik maakt van je fysiek, expressie en mimiek. Ga dieper in op de opbouw van een gevecht en leer wat een choreografie extra boeiend maakt. Je leert daarnaast ook nog op een veilige manier spectaculaire technieken bedenken en uitvoeren en inspelen op je eigen karakter en dat van je tegenstander!

Workshop Dolk
Door de eeuwen heen zijn messen niet weg te denken uit het strijdperk. Van een simpel stuk scherp vuursteen tot het veldmes van de moderne frontsoldaat bestaan messen in alle vormen en maten. De populariteit komt wellicht door de veelzijdigheid: ieder simpel mes voor voedselbereiding of houtbewerking kan gebruikt worden voor zelfverdediging. In de middeleeuwen werd een zeer specifiek soort mes populair, wat in tegenstelling tot de meeste messen vooral voor de strijd bedoeld was: de dolk. Als wapen wordt het door de middeleeuwse wapenmeesters in één adem genoemd met de lans en het langzwaard als wapens van een ridder. Zoals de Duitse meester Hans Talhoffer het verwoordde: “Nu nemen we de dolk op, God behoede ons allen!”.

Workshop Zeis
“Although the scynthe isn’t perminent among the weapons of war, anyone who has been on the wrongend of, say, a peasants revolt will know that in skilled hands it is fearsome” Terry Pratchett, Mort.

We weten allemaal dat niet iedereen vroeger een ridder was en niet iedereen met een zwaard om kon gaan. Daarom nemen we tijdens deze workshop een kijkje naar de technieken en vechtstijl van een van de meest iconische boeren wapens, de zeis. Tijdens de workshop zullen wij een introductie doen van de technieken beschreven in Arte Atletica door Paulus Hector Maire. We zullen de verschillende basis houdingen van de zeis langs gaan en laten zien hoe deze overeenkomen en verschillen met de basishoudingen van de zwaardvecht technieken. Daarnaast laten we zien hoe het de bouw en balans van een zeis zorgen voor een vloeiende vechtstijl.

Workshop Worstelen
In de middeleeuwen leerde men uiteraard ook worstelen voor gevechten zonder wapen of voor als je je wapen verloor in een gevecht. In deze workshop gaan we kijken naar verschillende basisgrepen, de wisselingen tussen de grepen, de voor en nadelen van de verschillende grepen en de mogelijkheden hiervan. Bij dit worstelen heb je “verloren” zodra je met iets anders dan je voeten de grond raakt. Ridders horen te blijven staan en verliezen hun eer als ze naar de grond gaan. De technieken die behandeld worden zijn gebaseerd op verschillende manuscripten en de ervaring en visies opgedaan tijdens internationale evenementen.

Workshop Poleaxe
Eind vijftiende eeuw kwam het gebruik van paalwapens steeds meer naar voren. Speren en lansen waren al vele eeuwen bekend, maar met het steeds beter worden van de bepantsering waren ook zwaardere wapens nodig. Zo’n wapen is de poleaxe, een bruut wapen met een bijl- of hamerkop, een punt aan de bovenkant en een punt aan de onderkant. In feit is het een Europese aanpassing op de 14e eeuwse strijdbijl. De poleaxe werd vooral in duelvorm gebruikt, meestal in harnas. Veel technieken zijn dan ook gebaseerd op het uit balans brengen van de tegenstander, om deze naar de grond te brengen en daar het karwei af te maken. Daarnaast wordt natuurlijk ook de brute kracht van het wapen gebruikt om een tegenstander uit te schakelen. De technieken die we zullen behandelen komen voornamelijk uit Jeu de la Hache en de werken van Paulus Hector Mair.

Workshop Rapier
Het rapier werd na de middeleeuwen, in de late 16e en 17e eeuw, het belangrijkste wapen. De grondlegger van het rapier vechten was de Italiaanse architect, ingenieur en wiskundige Camillo Agrippa, die in 1553 zijn ‘Verhandeling over de Wetenschap van Wapens, met een Filosofische Dialoog’ publiceerde. Gebaseerd op wiskundige principes stelt hij dat stoten sneller en dus effectiever is dan houwen, zoals met het langzwaard gebruikelijk was.

Uit het werk van Agrippa ontstonden twee belangrijke stromingen in de rapier schermkunst. In Italië ontstond een dynamische en atletische schermkunst, die weliswaar nog steeds gebaseerd was op de geometrische en wiskundige principes, maar zich daar niet sterk op richtte. Beweging vond vooral plaats langs een rechte lijn tussen de schermers. Belangrijke Italiaanse meesters waren Salvator Fabris, Nicoletto Giganti, Ridolfo Capo Ferro en Francesco Ferdinando Alfieri. De Italiaanse rapier schermkunst verspreidde zich snel over geheel West-Europa.

In Spanje evolueerde een schermkunst met de naam ‘La Verdadera Destreza’. Binnen de Destreza speelden geometrie en wiskunde een veel grotere rol in de behandeling van het gevecht. De schermers bewogen niet langs een rechte lijn, maar in een cirkel, om zo onder een hoek aan te vallen. De belangrijke Antwerpse meester Girard Thibault (1574-1629) was sterk beïnvloed door de Destreza.

Rapierschermen bleef een belangrijke zelfverdedigingskunst in West-Europa tot ongeveer het einde van de 17e eeuw. In deze tijd evolueerden zowel het gevest als de kling van de rapier. De ontwikkelingen van het gevest waren er doorgaans op gericht betere bescherming te bieden aan de zwaardhand, door de toevoeging van extra stangen, metalen platen of zelfs een metalen kom. De lengte van de kling en de grootte van het rapier gevest werden in sociale situaties echter als onhandig ervaren. Met name in Frankrijk leidde dit ertoe dat er een zwaard ontwikkeld werd met een kortere kling en beduidend kleiner gevest. Van deze wapens stammen de moderne scherm degen en -floret af.

Deze workshop geeft een introductie in de stijl van Johannes Georgius Bruchius, die de Italiaanse stijl volgde. Hij schreef de enige Nederlandstalige rapier handleiding (1671). De belangrijkste houdingen, aanvallen en verdedigingen worden behandeld. Daarnaast is ruimte om enkele bijzondere bewegingen te oefenen, zoals de volta (zie afbeelding).

Workshop Boogschieten
Al vele duizenden jaren bestaan er bogen, in alle soorten en maten. In de middeleeuwen heeft vooral de D-vormige longbow naam gemaakt, bijvoorbeeld bij de slag van Agincourt. Deze bogen werden door boeren afgeschoten die vanaf hun 8e elke zondag aan het schieten waren. Zij trainden om bogen te kunnen schieten met een gewicht tussen de 80 en 150 pond (40 à 75 kilo). Dat deden ze dan 10 à 12 keer per minuut, minimaal 30 minuten lang. Zo veranderden ze een zware overmacht van adellijke ridders in dode stekelvarkens op het slagveld.

Jammer genoeg zullen wij tijdens deze workshop niet met zulke zware bogen schieten. Maar we zullen wel de basis uitleggen van verschillende schiettechnieken. Wij zullen uitleg geven over de moderne boogschieten en daarna over technieken die in de oudheid gebruikt werden, voor zover die bij ons bekend zijn. Nieuw is ook dat wij een aantal kruisbogen hebben waar jullie mee kunnen schieten. Met andere woorden, genoeg plezier voor iedereen!

Een kruisboog is een van de eerste wapens met een trekker mechanisme; in zekere zin is het dus het eerste geweer. Waar je bij handbogen veel training nodig hebt om de techniek van het schieten goed onder de knie te krijgen, vereist het schieten van een kruisboog alleen kennis over het laden en het schieten ervan. Kruisbogen waren bedoeld om door pantsers zoals maliënkolders en later plaatpantser te schieten. De pijlen van een kruisboog waren ook een flink stuk korter, zodat je met meer kracht de pijl weg kon schieten. Wat de kruisboog goed maakt in kracht, gaat ten koste van de afstand waarmee je kunt schieten. Een kruisboog kon vaak een afstand van zo’n 150-200 meter halen, terwijl de handboog wel 400 meter ver kan schieten. Kruisboogschutters waren vaak ook wat zwaarder uitgerust dan handboogschutters, omdat ze minder kracht nodig hadden om de boog te spannen, en omdat ze dichterbij moesten komen om te schieten. Naarmate er meer pantser delen werden gedragen, werden de kruisbogen ook groter, om zo ook weer meer kracht te leveren om door die pantsers heen te schieten.

 
Bataille 2017