Inloggen

Voorwaarden voor inschrijving Zomercursus 2023

Voor inschrijving voor de Bataille Zomercursus 2023, die gehouden zal worden van zondag 13 - donderdag 17 augustus 2023, dient het inschrijfformulier via de website ingevuld en verstuurd te worden.

Doe dit voor 1 juli 2023 om gegarandeerd te zijn van een plekje (mits er nog plekken beschikbaar zijn). Wil je je na 1 juli nog inschrijven? Neem dan contact met ons op, wij zullen samen de mogelijkheden met je bekijken!
(N.B.: overnachting en een plaats tijdens de trainingen worden pas definitief gereserveerd zodra de inschrijving afgerond is)

Let op! De inschrijving wordt volledig online afgehandeld: door aan het eind van het inschrijfformulier de volgende vragen aan te vinken “Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord” en “Ja, bij deze bevestig ik mijn deelname aan de Zomercursus van 2023”. Door vervolgens het formulier te verzenden, bevestig je definitief de inschrijving aan de Zomercursus van 2023. Alle gevraagde informatie wordt alleen gebruikt tijdens de Zomercursus van 2023 en zal met de grootste zorg worden verwerkt.

Na het voltooien van het inschrijfproces ontvang je een e-mail met bevestiging van je inschrijving. Via e-mail ontvang je de factuur met een betalingstermijn van 15 dagen en ca. 2 weken voor aanvang van de Zomercursus een informatiepakket met de informatie omtrent de cursus.

Let op! De mail kan in je spamfilter terechtkomen. Houdt deze daarom goed in de gaten en whitelist het e-mail adres van de Bataille Zomercursus (zomercursus@bataille-krijgskunsten.nl).
Het versturen van de factuur, na inschrijving, kan enige dagen in beslag nemen. Mocht je binnen 7 dagen na inschrijving nog geen factuur ontvangen hebben, neem dan even contact met ons op.

Betaling:
Betaling van het inschrijfgeld van € 50,- geschiedt direct na het aanmelden voor de Zomercursus 2023. Je wordt doorgestuurd naar het online betalingssysteem Mollie, waar je de betaling van het inschrijfgeld kunt verrichten. Inschrijving zonder directe betaling van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

Betaling van het cursusgeld van € 325,- dient vooraf te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn en kan uitsluitend worden voldaan door middel van een overschrijving op ons rekeningnummer onder vermelding van je naam en het factuurnummer. De factuur voor het cursusgeld ontvang je na inschrijving op het door jouw opgegeven e-mailadres.

Afzegging
Indien je genoodzaakt bent je inschrijving voor de Zomercursus af te zeggen, ben je het inschrijfgeld van € 50,- ten allen tijde verschuldigd.

Voor het cursusgeld gelden de volgende voorwaarden:
Afzeggingen kunnen uitsluitend via de e-mail (naar zomercursus@bataille-krijgskunsten.nl en bij voorkeur onder opgaaf van reden) worden gedaan en zijn tot uiterlijk 90 dagen voor aanvang van de cursus (dus uiterlijk zondag 14 mei 2023) kosteloos.

Bij afzegging tussen 90 en 60 dagen voor aanvang van de cursus (dus uiterlijk dinsdag 13 juni 2023) blijft de helft van het cursusbedrag verschuldigd.

Bij afzegging na 13 juni 2023 blijft het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Betalingsverplichting
Indien je genoodzaakt bent om de Zomercursus af te zeggen, of voortijdig afbreekt of onderbreekt, ben je verplicht het inschrijfgeld, totale lesgeld of resterende bedrag alsnog te voldoen.

Deelname
De Zomercursus is open voor eenieder met interesse in de middeleeuwse Europese krijgskunsten en/of showvechten.

De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

De trainingen geschieden op vriendschappelijke basis en van alle deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij zich waardig en sportief gedragen. Tijdens de trainingen en workshops gelden de basisregels, die in het programmaboekje nader uiteengezet zullen worden.

Tijdens de trainingen en workshops kunnen door de trainingsleiding (dus ook door de workshopdocenten) aanvullende regels gesteld worden. Overtreding van de aangegeven regels kan tot onmiddellijke uitsluiting van de verdere Zomercursus leiden, zonder restitutie van het cursusgeld.

Aansprakelijkheid
Omtrent aansprakelijkheid gelden de volgende regels:

  • Bataille is - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor schade die deelnemers lijden als gevolg van deelname aan workshops of trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van de door Bataille aangestelde personen of door het gebruik van door Bataille voorgeschreven materialen of technieken;

  • Deelnemers die schade toebrengen aan de eigendommen van Bataille dienen die schade op eerste verzoek volledig en zo spoedig mogelijk te vergoeden;

  • Deelnemers die schade toebrengen aan anderen dan Bataille, zijn voor die schade aansprakelijk en vrijwaren Bataille voor alle aanspraken die deze anderen jegens Bataille zouden kunnen doen gelden;

  • Deelnemers vrijwaren Bataille voor enige schade die ontstaat buiten de normale gedragsnorm voor sport en spelsituaties; behoudens opzet of grove schuld van Bataille.


Contact


Heb je specifieke vragen over de Bataille Zomercursus? Zowel voor als na je inschrijving?
Neem dan contact op met het Zomercursus Organisatie Team via zomercursus@bataille-krijgskunsten.nl.
Wij zullen zo snel mogelijk antwoord geven op al je vragen!
Let op! De mail kan in je spamfilter terechtkomen. Houdt deze daarom goed in de gaten en whitelist het e-mail adres van de Bataille Zomercursus (zomercursus@bataille-krijgskunsten.nl)

 
Bataille 2021